Sâm Maca Peru

1,500.000

✅ SÂM MACA PERU DẠNG CỦ:
– Sâm maca peru củ đen 1.500.000đ/500gr , 3.000.000đ/1kg
– Sâm maca peru củ đỏ 1.200.000đ/500gr , 2.400.000đ/1 kg
– Sâm maca peru củ vàng 800.000đ/500gr , 1.600.000đ/1 kg
✅ SÂM MACA PERU DẠNG BỘT:
– Bột đen cả hộp 500g: 1.500.000đ
Bột đỏ:
– Hộp nhỏ 200g: 480.000đ
– Hộp 500g: 1.200.000đ
Bột vàng 
– Hộp nhỏ 200g: 330.000đ
– Hộp 500g: 820.000đ
✅ Liên hệ: 0989911139