Hiển thị một kết quả duy nhất

250.000
400.000
420.000
700.000
700.000
1,050.000