Hiển thị một kết quả duy nhất

1,000.000
1,500.000
2,000.000
3,500.000
3,700.000